ح . حمل و نقل پتروشيمي - حپتروح1 (IRR1HJPT0101)


ISIN Code IRR1HJPT0101
نام فارسی ح . حمل و نقل پتروشيمي
نماد فارسی حپتروح1
نام انگلیسی Petr. Tran.-R
نماد انگلیسی HJPX1
کد CISIN IRR1HJPT0104
Board بازار دوم
صنعت حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
کد صنعت 60
زیرمجموعه حمل و نقل بار زميني
کپ زیرمحموعه 6023
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه