ح . بيسكويت‌ گرجي‌ - غگرجيح1 (IRR1GORJ0101)


ISIN Code IRR1GORJ0101
نام فارسی ح . بيسكويت‌ گرجي‌
نماد فارسی غگرجيح1
نام انگلیسی Gorji Biscuit-R
نماد انگلیسی GORX1
کد CISIN IRR1GORJ0108
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد نان و محصولات وابسته
کپ زیرمحموعه 4241
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه