ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ - وغديرح1 (IRR1GDIR0101)


ISIN Code IRR1GDIR0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
نماد فارسی وغديرح1
نام انگلیسی Ghadir Inv.-R
نماد انگلیسی GDIX1
کد CISIN IRR1GDIR0102
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
کد صنعت 39
زیرمجموعه شركتهاي صنعتي چند رشته اي
کپ زیرمحموعه 3999
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه