ح . داروسازي‌ سينا - دسيناح1 (IRR1DSIN0101)


ISIN Code IRR1DSIN0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ سينا
نماد فارسی دسيناح1
نام انگلیسی Sina Darou Lab.-R
نماد انگلیسی DSIX1
کد CISIN IRR1DSIN0102
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه