ح . دارويي‌ رازك‌ - درازكح1 (IRR1DRZK0101)


ISIN Code IRR1DRZK0101
نام فارسی ح . دارويي‌ رازك‌
نماد فارسی درازكح1
نام انگلیسی Razak Lab.-R
نماد انگلیسی DRZX1
کد CISIN IRR1DRZK0105
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه