ح . داروسازي‌ اسوه‌ - داسوهح1 (IRR1DOSE0101)


ISIN Code IRR1DOSE0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ اسوه‌
نماد فارسی داسوهح1
نام انگلیسی Osvah Pharm.-R
نماد انگلیسی DOSX1
کد CISIN IRR1DOSE0105
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه