ح . داروسازي‌ كوثر - دكوثرح1 (IRR1DKSR0101)


ISIN Code IRR1DKSR0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ كوثر
نماد فارسی دكوثرح1
نام انگلیسی Kowsar Pharm.-R
نماد انگلیسی DKSX1
کد CISIN IRR1DKSR0104
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه