ح . داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ - دجابرح1 (IRR1DJBR0101)


ISIN Code IRR1DJBR0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
نماد فارسی دجابرح1
نام انگلیسی Jaber Hayan P.-R
نماد انگلیسی DJBX1
کد CISIN IRR1DJBR0106
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه