ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ - دشيميح1 (IRR1DDPK0101)


ISIN Code IRR1DDPK0101
نام فارسی ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
نماد فارسی دشيميح1
نام انگلیسی Daroupakhsh-R
نماد انگلیسی DDPX1
کد CISIN IRR1DDPK0103
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه