ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌ - وپخشح1 (IRR1DARO0101)


ISIN Code IRR1DARO0101
نام فارسی ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌
نماد فارسی وپخشح1
نام انگلیسی Daroupakhsh-R
نماد انگلیسی DARX1
کد CISIN IRR1DARO0100
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه ساير محصولات دارويي
کپ زیرمحموعه 4399
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه