ح . داروسازي زاگرس فارمد پارس - ددامح1 (IRR1DAML0101)


ISIN Code IRR1DAML0101
نام فارسی ح . داروسازي زاگرس فارمد پارس
نماد فارسی ددامح1
نام انگلیسی Damloran Pharm.-R
نماد انگلیسی DAMX1
کد CISIN IRR1DAML0108
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه