ح . البرزدارو - دالبرح1 (IRR1DALZ0101)


ISIN Code IRR1DALZ0101
نام فارسی ح . البرزدارو
نماد فارسی دالبرح1
نام انگلیسی Alborz Darou-R
نماد انگلیسی DALX1
کد CISIN IRR1DALZ0103
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه