ح . داده‌پردازي‌ايران‌ - مدارانح1 (IRR1DADE0101)


ISIN Code IRR1DADE0101
نام فارسی ح . داده‌پردازي‌ايران‌
نماد فارسی مدارانح1
نام انگلیسی DPI-R
نماد انگلیسی DADX1
کد CISIN IRR1DADE0108
Board بازار دوم
صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد صنعت 72
زیرمجموعه ساير فعاليت هاي رايانه اي
کپ زیرمحموعه 7200
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه