ح . داروسازي‌ ابوريحان‌ - دابورح1 (IRR1DABO0101)


ISIN Code IRR1DABO0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ ابوريحان‌
نماد فارسی دابورح1
نام انگلیسی Abouraihan P.-R
نماد انگلیسی DABX1
کد CISIN IRR1DABO0108
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه