ح . چرخشگر - خچرخشح1 (IRR1CHAR0101)


ISIN Code IRR1CHAR0101
نام فارسی ح . چرخشگر
نماد فارسی خچرخشح1
نام انگلیسی Charkheshgar-R
نماد انگلیسی CHAX1
کد CISIN IRR1CHAR0100
Board بازار دوم
صنعت خودرو و ساخت قطعات
کد صنعت 34
زیرمجموعه قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
کپ زیرمحموعه 3430
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه