ح . بانك تجارت - وتجارتح1 (IRR1BTEJ0101)


ISIN Code IRR1BTEJ0101
نام فارسی ح . بانك تجارت
نماد فارسی وتجارتح1
نام انگلیسی Tejarat Bank-R
نماد انگلیسی BTEX1
کد CISIN IRR1BTEJ0103
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه