ح . بانك‌پارسيان‌ - وپارسح1 (IRR1BPAR0101)


ISIN Code IRR1BPAR0101
نام فارسی ح . بانك‌پارسيان‌
نماد فارسی وپارسح1
نام انگلیسی Parsian Bank-R
نماد انگلیسی BPAX1
کد CISIN IRR1BPAR0101
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه