ح . بانك ملت - وبملتح1 (IRR1BMLT0101)


ISIN Code IRR1BMLT0101
نام فارسی ح . بانك ملت
نماد فارسی وبملتح1
نام انگلیسی Mellat Bank - R
نماد انگلیسی BMLX1
کد CISIN IRR1BMLT0109
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه