ح . بانك خاورميانه - وخاورح1 (IRR1BKHZ0101)


ISIN Code IRR1BKHZ0101
نام فارسی ح . بانك خاورميانه
نماد فارسی وخاورح1
نام انگلیسی Bank of M.E.-R
نماد انگلیسی BKHX1
کد CISIN IRR1BKHZ0109
Board بازار دوم
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه