ح . سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ - وبيمهح1 (IRR1BIME0101)


ISIN Code IRR1BIME0101
نام فارسی ح . سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
نماد فارسی وبيمهح1
نام انگلیسی Insurance Inv.-R
نماد انگلیسی BIMX1
کد CISIN IRR1BIME0101
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه