ح . بهنوش‌ ايران‌ - غبهنوشح1 (IRR1BENN0101)


ISIN Code IRR1BENN0101
نام فارسی ح . بهنوش‌ ايران‌
نماد فارسی غبهنوشح1
نام انگلیسی Behnoush Iran-R
نماد انگلیسی BENX1
کد CISIN IRR1BENN0103
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد جو و مااشعير
کپ زیرمحموعه 4253
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه