ح . باما - كاماح1 (IRR1BAMA0101)


ISIN Code IRR1BAMA0101
نام فارسی ح . باما
نماد فارسی كاماح1
نام انگلیسی Bama-R
نماد انگلیسی BAMX1
کد CISIN IRR1BAMA0103
Board بازار دوم
صنعت استخراج کانه هاي فلزي
کد صنعت 13
زیرمجموعه استخراج كانه فلزي غيرآهن
کپ زیرمحموعه 1320
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه