ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ - وبوعليح1 (IRR1BALI0101)


ISIN Code IRR1BALI0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
نماد فارسی وبوعليح1
نام انگلیسی Buali Inv.-R
نماد انگلیسی BALX1
کد CISIN IRR1BALI0106
Board بازار دوم
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه