ح . سرمايه گذاري پرديس - پرديسح1 (IRR1AYEG0101)


ISIN Code IRR1AYEG0101
نام فارسی ح . سرمايه گذاري پرديس
نماد فارسی پرديسح1
نام انگلیسی Ayegh Plastic-R
نماد انگلیسی AYEX1
کد CISIN IRR1AYEG0100
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه