ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند - واتيح1 (IRR1ATDM0101)


ISIN Code IRR1ATDM0101
نام فارسی ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند
نماد فارسی واتيح1
نام انگلیسی Atye Damavand-R
نماد انگلیسی ATDX1
کد CISIN IRR1ATDM0100
Board بازار دوم
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه