ح . داروسازي‌ امين‌ - دامينح1 (IRR1AMIN0101)


ISIN Code IRR1AMIN0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ امين‌
نماد فارسی دامينح1
نام انگلیسی Amin Pharm.-R
نماد انگلیسی AMIX1
کد CISIN IRR1AMIN0101
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه