ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌ - والبرح1 (IRR1ALBZ0101)


ISIN Code IRR1ALBZ0101
نام فارسی ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
نماد فارسی والبرح1
نام انگلیسی Alborz Inv.-R
نماد انگلیسی ALBX1
کد CISIN IRR1ALBZ0105
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه ساير محصولات دارويي
کپ زیرمحموعه 4399
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه