ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌ - دعبيدح1 (IRR1ABDI0101)


ISIN Code IRR1ABDI0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌
نماد فارسی دعبيدح1
نام انگلیسی Dr. Abidi Lab.-R
نماد انگلیسی ABDX1
کد CISIN IRR1ABDI0106
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه