ايران‌ياساتايرورابر - پاسا1 (IRO1YASA0001)


ISIN Code IRO1YASA0001
نام فارسی ايران‌ياساتايرورابر
نماد فارسی پاسا1
نام انگلیسی Iran Yasa Tire
نماد انگلیسی YASA1
کد CISIN IRO1YASA0008
Board بازار دوم
صنعت لاستيك و پلاستيك
کد صنعت 25
زیرمجموعه توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
کپ زیرمحموعه 2511
مدیرعامل سعيد تقوايي گنجه علي
تلفن 021-65607747
دورنگار 021-65606835
رایانامه INFO@IRANYASA.IR
سایت WWW.IRANYASA.IR
آدرس شرکت تهران - کيلومتر 12جاده قديم کرج - جاده شهريار- بعدازکارخانجات نصر-صندوق پستي 3359761348
آدرس کارخانه تهران - کيلومتر 12جاده قديم کرج - جاده شهريار- بعدازکارخانجات نصر-صندوق پستي 3359761348
توليد کننده انواع تايروتيوب دوچرخه وموتور سيکلت و فرآوردهاي لاستيکي