بانك سينا - وسينا1 (IRO1VSIN0001)


ISIN Code IRO1VSIN0001
نام فارسی بانك سينا
نماد فارسی وسينا1
نام انگلیسی Sina Fin. Ins.
نماد انگلیسی VSIN1
کد CISIN IRO1VSIN0008
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل محمد رضا پيشرو
تلفن 02185573015
دورنگار 02185573020
رایانامه iravani@sinabank.ir
سایت www.sinabank.ir
آدرس شرکت تهران - خ مطهري - نرسيده به مفتح پلاک 187
آدرس کارخانه تهران - خ مطهري - نرسيده به مفتح پلاک 187
موضوع فعاليت بانک سيناطبق ماده 3 اساسنامه در زمينه هاي عمليات پولي، مالي و بانکي در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قوانين و مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه هاودستور العملهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات.