ترانسفورماتور توزيع زنگان - برانسفو1 (IRO1TTZC0001)


ISIN Code IRO1TTZC0001
نام فارسی ترانسفورماتور توزيع زنگان
نماد فارسی برانسفو1
نام انگلیسی Zangan Dist. Trans
نماد انگلیسی TTZC1
کد CISIN IRO1TTZC0003
Board بازار دوم
صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد صنعت 31
زیرمجموعه توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
کپ زیرمحموعه 3110
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه