توسعه‌شهري‌توس‌گستر - وتوس1 (IRO1TGOS0001)


ISIN Code IRO1TGOS0001
نام فارسی توسعه‌شهري‌توس‌گستر
نماد فارسی وتوس1
نام انگلیسی Toosgostar Inv.
نماد انگلیسی TGOS1
کد CISIN IRO1TGOS0003
Board بازار دوم
صنعت انبوه سازي، املاك و مستغلات
کد صنعت 70
زیرمجموعه ساير فعاليت هاي املاك و مستغلات
کپ زیرمحموعه 7099
مدیرعامل علي اصغرپورفتح اله
تلفن 051-38714000
دورنگار 051-38714500
رایانامه info@toosgostar.co.ir
سایت www.toosgostar.co.ir
آدرس شرکت مشهد
آدرس کارخانه -
سرمايه گذاري