تايدواترخاورميانه - حتايد1 (IRO1TAYD0001)


ISIN Code IRO1TAYD0001
نام فارسی تايدواترخاورميانه
نماد فارسی حتايد1
نام انگلیسی Tidewater
نماد انگلیسی TAYD1
کد CISIN IRO1TAYD0004
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
کد صنعت 60
زیرمجموعه زير گروه حمل و نقل دريايي
کپ زیرمحموعه 6003
مدیرعامل مهدي اعتصام
تلفن 021-88553321
دورنگار 021-88717367
رایانامه info@tidewater.ir
سایت www.tidewater.ir
آدرس شرکت تهران خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) شماره 84
آدرس کارخانه هرمزگان بندرعياس بندر شهيدرجايي جنب مرکز خدمات ساختمان تايدواتر
فعاليت اصلي شرکت طبق اساسنامه عبارتست از اجراي هرگونه خدمات کشتيراني از جمله نمايندگي خطوط کشتيراني ، انجام عمليات هيدروگرافي و لايروبي ، انجام عمليات راهنمايي کشتيها و امور يدک کشي ، انجام هرگونه خدمات بندري از جمله تخليه و باگيري ، عمليات کانتينري ، بارشماري مي باشد .