ايران‌ تاير - پتاير1 (IRO1TAIR0001)


ISIN Code IRO1TAIR0001
نام فارسی ايران‌ تاير
نماد فارسی پتاير1
نام انگلیسی Iran Tire
نماد انگلیسی TAIR1
کد CISIN IRO1TAIR0008
Board بازار دوم
صنعت لاستيك و پلاستيك
کد صنعت 25
زیرمجموعه توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
کپ زیرمحموعه 2511
مدیرعامل عبداله امير صادقي
تلفن 44503460-9,44501920
دورنگار 44503460-9،44501920
رایانامه WWW.INFO@IRANTIRECO.COM
سایت WWW.IRANTIRECO.COM
آدرس شرکت تهران - کيلومتر 4 جاده مخصوص کرج - شرکت توليدي ايران تاير
آدرس کارخانه تهران - کيلومتر 4 جاده مخصوص کرج - شرکت توليدي ايران تاير
توليد انواع تاير خودرو