پارس‌سويچ‌ - بسويچ1 (IRO1SWIC0001)


ISIN Code IRO1SWIC0001
نام فارسی پارس‌سويچ‌
نماد فارسی بسويچ1
نام انگلیسی Pars Switch
نماد انگلیسی SWIC1
کد CISIN IRO1SWIC0000
Board بازار دوم
صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد صنعت 31
زیرمجموعه توليد تجهيزات توزيع و كنترل برق
کپ زیرمحموعه 3120
مدیرعامل ولي اله بيات
تلفن 02433790718-719
دورنگار 02433790720
رایانامه info@parsswitch.com
سایت .www.Parsswitch.com
آدرس شرکت زنجان - کيلومتر 5 جاده قديم زنجان تهران
آدرس کارخانه زنجان - کيلومتر 5 جاده قديم زنجان تهران
موضاعات اصلي : موضوع فعاليت شرکت طبق بندهاي 1الي 3 ماده سه اساسنامه عبارت است از : ساخت ، مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوي ،متوسط و ضعيف و ساير محصولات وابسته موضوعات فرعي : 1- انجام کليه عمليات بازرگاني و مالي و معاملات اموال غير منقول مربوط به موضوع شرکت 2- انجام هرگونه سرمايه گذاري در شرکتهايي که موضوع فعاليت آنها مرتبط با فعاليتهاي اين شرکت باشد.