پتروشيمي‌شيراز - شيراز1 (IRO1PSHZ0001)


ISIN Code IRO1PSHZ0001
نام فارسی پتروشيمي‌شيراز
نماد فارسی شيراز1
نام انگلیسی Shiraz Petr.
نماد انگلیسی PSHZ1
کد CISIN IRO1PSHZ0003
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه توليد كود و تركيبات نيتروژن
کپ زیرمحموعه 4412
مدیرعامل کيانوش کاظمي
تلفن 9-07112330091,07136248186
دورنگار 07132355006 -,07136248186
رایانامه info@spc-ir.com
سایت www.spc.co.ir
آدرس شرکت شيراز -گلدشت معالي آباد بلوک53ساختمان150
آدرس کارخانه فارس شيراز کيلومتر پنج پلخان سد درود زن
احداث،راه اندازي وبهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد ،بازاريابي،فروش،صدور محصولات پتروشيمي،ذخيره،واردات و صادرات و تبديل کليه مواد معدني،شيميايي و پتروشيميايي و فراوردهاي فرعي ومشتقات ذيربط آنها