پارس‌ سرام‌ - كسرام1 (IRO1PSER0001)


ISIN Code IRO1PSER0001
نام فارسی پارس‌ سرام‌
نماد فارسی كسرام1
نام انگلیسی Pars Ceram
نماد انگلیسی PSER1
کد CISIN IRO1PSER0006
Board بازار دوم
صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
کد صنعت 54
زیرمجموعه زير گروه توليد سراميك غيرساختماني
کپ زیرمحموعه 5491
مدیرعامل آقاي مسلم پاپي نژاد
تلفن 82176000-88594384-82176025
دورنگار 82176023
رایانامه info@parsceram.com
سایت www.parsceram.com
آدرس شرکت خيابان سميه - خيابان رامسر - پلاک 46
آدرس کارخانه کيلومتر 23 جاده قرچک - ورامين - شرکت پارس سرام
طبق ماده 2 اساسنامه توليد و فروش چيني بهداشتي و انجام کليه عمليات بازرگاني مي باشد