پتروشيمي جم - جم1 (IRO1PJMZ0001)


ISIN Code IRO1PJMZ0001
نام فارسی پتروشيمي جم
نماد فارسی جم1
نام انگلیسی Jam Petr.
نماد انگلیسی PJMZ1
کد CISIN IRO1PJMZ0007
Board بازار دوم
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل -
تلفن -
دورنگار -
رایانامه -
سایت -
آدرس شرکت -
آدرس کارخانه -
-