پتروشيمي‌فارابي‌ - شفارا1 (IRO1PFRB0001)


ISIN Code IRO1PFRB0001
نام فارسی پتروشيمي‌فارابي‌
نماد فارسی شفارا1
نام انگلیسی Farabi Petr.
نماد انگلیسی PFRB1
کد CISIN IRO1PFRB0004
Board بازار دوم
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل سيد ابراهيم سقائي مقدم فومني
تلفن 88776477
دورنگار 88776475
رایانامه info@farabipetrococo.com
سایت www.farabipetroco.com
آدرس شرکت تهران - گاندي شمالي - خيابان شهيد صانعي پلاک 18
آدرس کارخانه بندر امام خميني
توليد PAF و DOP