پتروشيمي فناوران - شفن1 (IRO1PFAN0001)


ISIN Code IRO1PFAN0001
نام فارسی پتروشيمي فناوران
نماد فارسی شفن1
نام انگلیسی Fanavaran Petr.
نماد انگلیسی PFAN1
کد CISIN IRO1PFAN0009
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل علي نظرپور
تلفن 88886030-02188789791
دورنگار 02188881400
رایانامه -
سایت www.fnpcc.com
آدرس شرکت تهران - گاندي جنوبي - خيابان 7 (پاليزواني) - پلاک 18
آدرس کارخانه منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر - سايت 3
موضوع فعاليت شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه عمدتاً عبارتست از: احداث ,راه اندازي و بهره برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي، واردات و صادرات وتبديل کليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام کليه فعاليتهاي توليدي و صنعتي، بازرگاني، فني و مهندسي که بطور مستقيم و يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه . به موجب پروانه بهره برداري شماره 16652-06 مورخ 16/11/1384 و 15638-06 مورخ 01/08/1385 که توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده بهره برداري از واحدهاي توليدي شرکت به شرح زير آغاز شده است: نام واحد تاريخ بهره برداري طبق پروانه ظرفيت اسمي (تن ) تاريخ بهره برداري رسمي متانول 1384/11/16 1.000.000 1383/03/31 اسيد استيک 01/08/1385 150.000 1385/09/01 منواکسيد کربن 01/08/1385 140.000 1385/05/01