پارس‌ دارو - دپارس1 (IRO1PDRO0001)


ISIN Code IRO1PDRO0001
نام فارسی پارس‌ دارو
نماد فارسی دپارس1
نام انگلیسی Pars Darou
نماد انگلیسی PDRO1
کد CISIN IRO1PDRO0001
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل مهران براهيمي
تلفن 77704061
دورنگار 77877700
رایانامه info@parsdarou.ir
سایت www.parsdarou.ir
آدرس شرکت تهران -تهرانپارس ميدان اول خيابان 144شرقي
آدرس کارخانه تهران -تهرانپارس ميدان اول خيابان 144شرقي
دارو سازي