بانك‌اقتصادنوين‌ - ونوين1 (IRO1NOVN0001)


ISIN Code IRO1NOVN0001
نام فارسی بانك‌اقتصادنوين‌
نماد فارسی ونوين1
نام انگلیسی EN Bank
نماد انگلیسی NOVN1
کد CISIN IRO1NOVN0005
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل حسن معتمدي
تلفن +982182330000
دورنگار +982182331482
رایانامه info@enbank.ir
سایت www.enbank.ir
آدرس شرکت تهران- خيابان وليعصر- تقاطع نيايش- بلوار اسفندياري- شماره 24
آدرس کارخانه -
افتتاح و نگهداري انواع حساب و کارت‌هاي مجاز، تحصيل يا اعطاي انواع تسهيلات و اعتبار، نقل و انتقالات وجوه، انجام کليه عمليات ارزي، صدور انواع اعتبار اسنادي، اعتبارنامه يا تعهدنامه و گواهي سپرده، کارگزاري في مابين بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري و به طور کلي انجام کليه عمليات موضوع فعاليت بانکها در چارچوب مقررات جاري کشور