بيمه پارسيان - پارسيان1 (IRO1IPAR0001)


ISIN Code IRO1IPAR0001
نام فارسی بيمه پارسيان
نماد فارسی پارسيان1
نام انگلیسی Parsian
نماد انگلیسی IPAR1
کد CISIN IRO1IPAR0002
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد صنعت 66
زیرمجموعه بيمه غيرزندگي
کپ زیرمحموعه 6603
مدیرعامل هادي اويار حسين
تلفن 8259
دورنگار 021-88642564
رایانامه info@parsianinsurance.com
سایت www.parsianinsurance.ir
آدرس شرکت خيابان وليعصر بالاتراز بلوار ميرداماد خيابان قباديان غربي پلاک 22
آدرس کارخانه -
- انجام عمليات بيمه اي مستقيم - تحصيل پوشش بيمه هاي اتکايي از داخل يا خارج از کشور - قبول بيمه هاي اتکايي از موسسات بيمه داخلي يا خارجي - سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني