بيسكويت‌ گرجي‌ - غگرجي1 (IRO1GORJ0001)


ISIN Code IRO1GORJ0001
نام فارسی بيسكويت‌ گرجي‌
نماد فارسی غگرجي1
نام انگلیسی Gorji Biscuit
نماد انگلیسی GORJ1
کد CISIN IRO1GORJ0006
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد نان و محصولات وابسته
کپ زیرمحموعه 4241
مدیرعامل فرهاد تاجيک
تلفن 88491809-13-16
دورنگار 88491285
رایانامه info@gorgico.com
سایت www.gorgico.com
آدرس شرکت خيابان ايرانشهر شمالي روبروي خيابان سپند ساختمان 555 طيقه چهارم
آدرس کارخانه کيلومتر36 جاده ساوه خيابان شهيد نظر بيگي دزفولي
توليد انواع بيسکوييت