توسعه سرمايه و صنعت غدير - سغدير1 (IRO1GDRS0001)


ISIN Code IRO1GDRS0001
نام فارسی توسعه سرمايه و صنعت غدير
نماد فارسی سغدير1
نام انگلیسی Ghadir Invest.
نماد انگلیسی GDRS1
کد CISIN IRO1GDRS0008
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل علي محمد بُد
تلفن 021-88534738
دورنگار 021-88506031
رایانامه admin@giidc.com
سایت www.giidc.com
آدرس شرکت تهران خيابان شهيد بهشتي حدفاصل سهروردي و تختي پلاک 220
آدرس کارخانه -
الف- موضوع فعاليت‌هاي اصلي : 1- سرمايه‌گذاري در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي با هدف کسب انتفاع به‌طوري‌که به‌تنهايي يا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل يا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه يا صندوق سرمايه‌پذير را در اختيار گرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه يابد و شرکت، موسسه يا صندوق سرمايه‌پذير (اعم از ايراني يا خارجي) در زمينه يا زمينه‌هاي زير فعاليت کند: - صنعت سيمان شامل ايجاد ، تاسيس و بهره برداري از کارخانجات توليد سيمان ؛ - صنايع وابسته به صنعت سيمان از قبيل صنايع پاکت سازي ، فراورده هاي بتني ، آهک ، محصولات مشتقه و همچنين حمل و نقل؛ - اکتشاف ، استخراج و بهره برداري از کليه معادن سيمان. انجام فعاليت‌هاي زير در ارتباط با اشخاص سرمايه‌پذير موضوع بند 1 فوق: 2-1- خدمات اجرايي در تهيه و خريد مواد اوليه‌ و ماشين آلات براي اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير؛ 2-2- خدمات طراحي و مهندسي اصولي و تضمين پروژه‌ها براي اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير؛ 2-3- انجام مطالعات، تحقيقات و بررسي‌هاي تکنولوژيکي، فني، علمي، بازرگاني و اقتصادي براي بهره‌برداري توسط اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير؛ 2-4- تأمين منابع مالي اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير از منابع داخلي شرکت يا از طريق ساير منابع ازجمله اخذ تسهيلات بانکي به نام شرکت يا شخص حقوقي سرمايه‌پذير با تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت از طريق شرکت يا بدون تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت؛ 2-5- تدوين سياست‌هاي کلي و راهبردي و مديريتي اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير؛ 2-6- شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفي به اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير؛ 2-7- ارائه ساير خدمات فني، مديريتي، اجرايي و مالي به اشخاص حقوقي سرمايه‌پذير. 3 - سرمايه‌گذاري با هدف کسب انتفاع و کنترل عمليات يا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و ساير اوراق بهادار داراي حق رأي آن عدّه از اشخاص حقوقي که خدمات موضوع بند 2 فوق را منحصراً به اشخاص سرمايه‌پذير يا علاوه بر اشخاص سرمايه‌پذير به ديگران ارائه مي‌نمايند؛ 1-3- خدمات موضوع بند 2 فوق ؛ 2-3-حمل ونقل ، انبارداري ، بازاريابي ، توزيع و فروش محصولات . ب ) موضوع فعاليت‌هاي فرعي 1 – سرمايه‌گذاري در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهي سپرده‌ي بانکي و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالي اعتباري مجاز ؛ 2 – سرمايه‌گذاري در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شرکت‌ها، موسسات يا صندوق‌ها‌ي سرمايه‌گذاري با هدف کسب انتفاع به‌طوري‌که به‌تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه يا صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه‌پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛ يا در صورت در اختيار گرفتن کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقي سرمايه پذير در موضوعات غير از موضوعات مذکور در بند هاي 1 و 2 قسمت الف اين ماده فعاليت نمايد. 3 – سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار که به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمي‌دهد. 4 – سرمايه‌گذاري در ساير دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي فيزيکي، پروژه‌هاي توليدي و پروژه‌هاي ساختماني با هدف کسب انتفاع؛ 5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: 5-1- پذيرش سمت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري؛ 5-2- تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار؛ 5-3- مشارکت در تعهد پذيره‌نويسي اوراق بهادار؛ 5-4- تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛ 6- شرکت مي‌تواند در راستاي اجراي فعاليت‌هاي مذکور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي يا تحصيل دارايي نمايد يا اسناد اعتباري بانکي افتتاح کند و به واردات يا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکي مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است که در راستاي اجراي فعاليت‌هاي شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.