پست بانك ايران - وپست1 (IRO1BPST0001)


ISIN Code IRO1BPST0001
نام فارسی پست بانك ايران
نماد فارسی وپست1
نام انگلیسی Post Bank
نماد انگلیسی BPST1
کد CISIN IRO1BPST0007
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل خسرو فرحي
تلفن 81561122-81564040
دورنگار 81562069-88540022
رایانامه info@postbank.ir
سایت www.postbank.ir
آدرس شرکت خيابان مطهري بعد از قائم مقام فراهاني شماره 229
آدرس کارخانه -
1-افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض الحسنه جاري، پس انداز و حسابهاي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت و ساير حسابهاي مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهاي مجاز و صدور انواع گواهي سپرده. 2-اعطاي انواع تسهيلات مالي و اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب قوانين جاري کشور