بورس اوراق بهادار تهران - بورس1 (IRO1BORS0001)


ISIN Code IRO1BORS0001
نام فارسی بورس اوراق بهادار تهران
نماد فارسی بورس1
نام انگلیسی Tehran Stock Exch.
نماد انگلیسی BORS1
کد CISIN IRO1BORS0000
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کد صنعت 67
زیرمجموعه اداره ي بازارهاي مالي
کپ زیرمحموعه 6711
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه