بيمه ملت - ملت1 (IRO1BMEL0001)


ISIN Code IRO1BMEL0001
نام فارسی بيمه ملت
نماد فارسی ملت1
نام انگلیسی Mellat Insur.
نماد انگلیسی BMEL1
کد CISIN IRO1BMEL0004
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد صنعت 66
زیرمجموعه بيمه غيرزندگي
کپ زیرمحموعه 6603
مدیرعامل مسعودحجاريان کاشاني
تلفن +982185333
دورنگار +982196602214
رایانامه info@melat.ir
سایت http://www.mellatinsurance.com/
آدرس شرکت تهران - ميدان ونک - بزرگراه حقاني - نرسيده به چهارراه جهان کودک - پلاک 48
آدرس کارخانه -
1- صدور انواع بيمه نامه ها 2- بيمه اتکايي 3- آموزش 4- صدور بيمه نامه مشترک با همکاري شرکتهاي بزرگ بين المللي بيمه 5- بيمه الکترونيک 6- ارزيابي و مديريت ريسک 7- ارزيابي خسارت