پتروشيمي فجر - بفجر1 (IRO1BFJR0001)


ISIN Code IRO1BFJR0001
نام فارسی پتروشيمي فجر
نماد فارسی بفجر1
نام انگلیسی Fajr Petrochemical
نماد انگلیسی BFJR1
کد CISIN IRO1BFJR0002
Board بازار دوم
صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد صنعت 40
زیرمجموعه توليد،لنتقال و توزيع برق،گاز،بخاروآب گرم
کپ زیرمحموعه 4011
مدیرعامل عليرضا شميم
تلفن 06152121918- 06152171118- 02188712948
دورنگار 06152121546- 06152121511- 02188554776
رایانامه info@fajrco.com
سایت www.fajrco.com
آدرس شرکت تهران ، خيابان احمد قصير ( بخارست ) ، کوچه 5 ، پلاک 22 ، ساختمان پتروشيمي بين الملل ، طبقه 2 ، واحد 9
آدرس کارخانه استان خوزستان ، شهرستان بندرامام خميني (ره) ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ، سايت 2 و 4 - کد پستي 6357136345
فعاليت شرکت توليد و توزيع سرويس هاي جانبي ( برق، بخار، اکسيژن، نيتروژن، آرگون ، و انواع هواي فشرده وسرويس ،آبهاي صنعتي و تصفيه پساب هاي صنعتي و .. ) جهت مصارف ساير شرکتهاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي واقع در شهرستان بندرامام خميني ( ره) استان خوزستان مي باشد