بهنوش‌ ايران‌ - غبهنوش1 (IRO1BENN0001)


ISIN Code IRO1BENN0001
نام فارسی بهنوش‌ ايران‌
نماد فارسی غبهنوش1
نام انگلیسی Behnoush Iran
نماد انگلیسی BENN1
کد CISIN IRO1BENN0001
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد جو و مااشعير
کپ زیرمحموعه 4253
مدیرعامل آقاي کاوس سليمي
تلفن 44504775-9
دورنگار 44504776
رایانامه info@behnoushiran.com
سایت www.behnoushiran.com
آدرس شرکت محل کارخانه
آدرس کارخانه کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي شرکت پارس خودرو خيابان شهيد محمود پوري
موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از ايجاد کارخانجات مالتسازي و مشتقات آن وانواع نوشابه هاي بدون الکل وشيشه سازي،قوطي سازي،ايجاد مزارع براي کشت جو و ساير محصولات کشــاورزي،بهره برداري از کارخانجات و مزارع مذکور.